ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
0 comments

Πιέσεις και από την ΕΚΒ

by on 01/07/2015
 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας άφησε αμετάβλητο το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας. Καμία αλλαγή και στο ύψος της απομείωσης (haircut) για τις εγγυήσεις των ελληνικών τραπεζών.

Ηη ΕΚΤ παραμένει έτοιμη να επανεξετάσει την κατάσταση όποτε κριθεί αναγκαίο.

Η απόφαση αυτή πιστεύεται ότι θα οξύνει το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες ακόμη και μετά την επιβολή περιορισμών στην ανάληψη μετρητών.