ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
0 comments

Το Κτηματολόγιο συνεχίζει τις καταγραφές

by on 16/01/2014
 

ΑΘΗΝΑ | Το Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη της ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων για τους Δήμους:
-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και
-Ν. ΙΩΝΙΑΣ και Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Μέσω αυτής, οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο κάθε δικαιούχος θα λάβει ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Η ανάρτηση θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
-στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης (για τους τρεις Δήμους η δ/νση είναι: Τιμ. Βάσσου 11-13, Πλατεία Μαβίλη, τηλ: 210-3300884, ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.30 -17.30 και επιπλέον κάθε Τετάρτη έως τις 19.30)
-Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

Προσοχή: Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένοι στο γραφείο κτηματογράφησης επί δύο (2) μήνες, αρχής γενομένης της 13ης Ιανουαρίου 2014. Η προθεσμία υποβολής αίτησης διόρθωσης ή ένστασης κατά των αναρτηθέντων στοιχείων από τους έχοντες έννομο συμφέρον είναι δύο (2) μήνες και τέσσερις (4) μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο από την ανωτέρω ημερομηνία (13.01.2014).

Ειδικότερα, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος καθώς και για την υποβολή εκπρόθεσμής δήλωσης για τους ανωτέρω ΟΤΑ, η προθεσμία υποβολής είναι η 29η Δεκεμβρίου 2014.

Επίσης, από την έναρξη της ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του Ν. 2308/1995 που αφορούν στην σύνταξη συμβολαίων, στην συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώρηση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας στο Υποθηκοφυλακείο.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία, οι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης Α.Ε. www.ktimatologio.gr.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response 

eight + two =