Νέα σελίδα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | Μια νέα σελίδα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αυστραλία γράφει ένα νέο σχολείο, για παιδιά που έχουν μητρική γλώσσα την Ελληνική, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης. Πολλοί γονείς που εγκατέλειψαν την Ελλάδα λόγω της οικονοµικής κρίσης, εµπιστεύθηκαν την ελληνοµάθεια των παιδιών τους στο νέο σχολείο της Κοινότητας. Γονείς, εκπαιδευτικοί και […]
HELLO!
CONNECT
Crafted by Messinis-Art.com