ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
0 comments

$1,3 εκ. για ηλικιωμένους στην έδρα του Νίκου Βαρβαρή

| 14/01/2014
 

ΣΙΔΝΕΪ | Με ενέργειες του ομοσπονδιακού βουλευτή της  έδρας Barton κ. Νίκου Βαρβαρή διατέθηκε ποσόν $1.352.227,00 για παροχή κατ΄οίκον υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας σε ηλικιωμένους Αυστραλούς σε αυτή την εκλογική έδρα, μεταξύ των οποίων και πολλών ελληνικής καταγωγής, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητα στο σπίτι τους, μέσω υπηρεσιών του κυβερνητικού προγράμματος HACC.

Ο κ. Βαρβαρής δήλωσε ότι η χρηματοδότηση ήταν μέρος του ύψους $240 εκατ. κοινοπολιτειακού προγράμματος «Οικιακή και Κοινοτική Φροντίδα» (HACC).

«Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται: νοσηλευτική φροντίδα, καθαριότητα, γεύματα και μεταφορά. Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση θα επιτρέψει την επέκταση υφιστάμενων υπηρεσιών ή ακόμα και τη δημιουργία νέων, σε τομείς προτεραιότητας των αναγκών που έχουν επισημανθεί στο Barton» είπε ο κ. Βαρβαρής.

«Οι υπηρεσίες αυτές είναι απαραίτητες για να ζουν ασφαλείς και καλά οι ηλικιωμένοι, να παραμένουν στην κοινότητά τους και να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους.

»Η κυβέρνηση της Αυστραλίας πιστεύει ότι οι ηλικιωμένοι Αυστραλοί θα πρέπει να έχουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζονται για να συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι τους για όσο χρονικό διάστημα θέλουν» πρόσθεσε ο κ. Βαρβαρής.

Ο Βοηθός Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Mitch Fifield είπε ότι το πρόγραμμα HACC της Κοινοπολιτείας παρέχει κρίσιμες βασικές υπηρεσίες συντήρησης, φροντίδας και υποστήριξης σε άτομα που προτιμούν να ζουν στα δικά τους σπίτια και τις κοινότητες.

«Διασφαλίσαμε ότι ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί σε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πιο πιεστικές ανάγκες κάθε περιφέρειας» είπε ο κ. Fifield.

Η διαθέση της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων δικαιούχων οργανώσεων έγινε βάση κριτηρίων και τα στοιχεία τους αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών www.dss.gov.au/agedcare.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response 

12 − 12 =