Ιδέα, Θεωρία, πράξη ή Ιδέα, Πράξη, θεωρία;

Πολλοί πιστεύουν πως αφού συλληφθεί μια ιδέα, ύστερα γίνεται θεωρία και μετέπειτα πράξη. Αντιλαμβάνομαι πως είναι άλλη η σειρά. Η ιδέα, αν δεν περάσει απ’ το «εργαστήρι» της πράξης δεν μπορεί να χειροτονηθεί ως Θεωρία. Σαν περάσει απ’ το εργαστήρι, δύο τινά. Ή θα πετύχει ή θα αποτύχει όπως χιλιάδες άλλες και θα μπει στα […]
HELLO!
CONNECT
Crafted by Messinis-Art.com