ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
0 comments

Η κυβερνητική πολιτική για τον ελληνισμό της διασποράς

by on 03/03/2015
 

AΘΗΝΑ | Αναφορά στην πολιτική της κυβέρνησης για τον ελληνισμό της διασποράς κάνει ο συντονιστής του Τμήματος Ελληνισμού Διασποράς της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Πριμικήρης, τονίζοντας ότι ο ελληνισμός της διασποράς είναι “ένα σημαντικό και ξεχωριστό κεφάλαιο”, “μία άλλη Ελλάδα, που βρίσκεται έξω από τα σύνορά μας”.

Συγκεκριμένα, σε άρθρο του στην εφημερίδα “Αυγή” αναφέρει:

“Ο ελληνισμός της διασποράς είναι ένα σημαντικό και ξεχωριστό κεφάλαιο.  Μία άλλη Ελλάδα, που βρίσκεται έξω από τα σύνορά μας. Πολλά δένουν την ομογένεια με τη μητροπολιτική Ελλάδα. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, ως το ριζοσπαστικό, αριστερό, προοδευτικό κόμμα της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον πέραν των συνόρων της χώρας μας ελληνισμό.

Θεωρούμε ότι πρέπει να χαραχθεί συνολικά ένα στρατηγικό σχέδιο για αυτούς τους συμπατριώτες μας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από κοινού μέσα και έξω από την Ελλάδα.Μία εθνικών διαστάσεων σύγχρονη και δημοκρατική αντίληψη πρέπει να αναφέρεται στον Ελληνισμό της Διασποράς και να τον εντάσσει οργανικά στους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς δημοκρατικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει πως μία εθνική πολιτική για τον Ελληνισμό της Διασποράς πρέπει να στοχεύει:
* Στην ενίσχυση της παρουσίας του στο εξωτερικό.
* Στη θεσμοθέτηση των οργανικών του σχέσεων με την Ελλάδα και την επίλυση των βασικών προβλημάτων του που εξαρτώνται από την ελληνική κυβέρνηση.
* Στην ομαλή επανένταξη των παλιννοστούντων Ελλήνων στην ελληνική κοινωνία.

Αναγκαίος όρος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι η λειτουργία της ΓΓΑΕ ως του βασικού επιτελικού οργάνου της Πολιτείας και φυσικά όχι με τον τρόπο που λειτούργησε μέχρι σήμερα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά τον ελληνισμό της διασποράς είναι:
* Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση και πολιτισμός.
* Η φορολογική αντιμετώπιση των ομογενών στην Ελλάδα. Η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως και ζητήματα που δημιουργούνται από τις σχέσεις των ομογενών με την πατρίδα.
* Η οργανωμένη ζωή της ομογένειας (κοινότητες, ομοσπονδίες, ΣΑΕ και όλες οι οργανωμένες εκφράσεις του Ελληνισμού).
* Τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και φυσικά η ψήφος των Ελλήνων της Διασποράς.
* Η παλιννόστηση στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση – Πολιτισμός

Η ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός και η παράδοσή μας είναι το τρίπτυχο που αποτελεί τον πιο καίριο παράγοντα, που συνδέει τον Ελληνισμό της Διασποράς με την Ελλάδα. Η εκπαίδευση, είναι το εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση αυτή.

Θεωρούμε ότι στα ελληνόπουλα του εξωτερικού πρέπει να παρέχεται μια δημόσια παιδεία που θα εξασφαλίζει την ελληνικότητά τους, θα εμποδίζει την αναγκαστική αφομοίωσή τους στις κοινωνίες, που ζουν και θα διασφαλίζει ταυτόχρονα ίσες δυνατότητες με τους νέους των χωρών στις οποίες ζουν, αλλά και την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία σε περίπτωση που παλιννοστήσουν.

Προς αυτή την κατεύθυνση η ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της στο καίριο θέμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

Η καλύτερη λύση σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται στην ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής. Γύρω από έναν κοινό κορμό βασικής δημόσιας εκπαίδευσης πρέπει να αναπτύσσονται σειρές μαθημάτων βασισμένων στον πολιτισμό και την αναγνώριση της πολιτιστικής διαφοράς. Αυτή η λύση προσαρμόζεται με ευελιξία στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες των χωρών υποδοχής.

Θεωρούμε ότι σημαντική συμβολή στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του Ελληνισμού της Διασποράς έχουν οι διακρατικές συμφωνίες με τις χώρες υποδοχής.

Για τον πολιτισμό μας θεωρούμε ότι η εξάλειψη των πολιτιστικών δυσλειτουργιών σημαίνει ουσιαστικά αναγνώριση της ισοτιμίας του πολιτισμού των Ελλήνων μεταναστών με τον κυρίαρχο πολιτισμό και αναγνώριση των πολιτιστικών διαφορών ως στοιχείου ενός πολιτιστικού συστήματος αμοιβαίας υποστήριξης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλλαν αποφασιστικά η προώθηση της διαπολιτισμικής παιδείας, οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών υποδοχής Ελλήνων μεταναστών και η ανάδειξη συγκεκριμένης πολιτικής υποστήριξης της λειτουργίας των εδρών ελληνικών σπουδών.

Φορολογικά ομογενών – επιχειρηματική δραστηριότητα

Η Ελλάδα, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειάζεται τη στήριξη και τη βοήθεια του Ελληνισμού της Διασποράς.

Η ομογένεια από την πλευρά της θα πρέπει να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια και με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Φυσικά θα πρέπει να βοηθηθεί προς την κατεύθυνση αυτή από την ελληνική Πολιτεία. Δεν μπορεί, και σωστά, να κατανοήσει τις συνεχείς παλινωδίες όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων σχετικά με τα φορολογικά θέματα και τη σωρεία δικαιολογητικών που ζητούνται. Οι παλινωδίες των κυβερνήσεων και η γραφειοκρατική αντιμετώπιση των ομογενών οδήγησαν σε μία ατέλειωτη ταλαιπωρία εκατομμύρια ομοεθνείς μας και αποθάρρυναν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην πατρίδα μας.

Για να αντιμετωπισθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα χρειάζεται συνολική νομοθετική πρωτοβουλία, μετά από διάλογο ασφαλώς με την ομογένεια, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα δεδομένα από την ύπαρξη διμερών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας όπου χρειάζεται, μέχρι τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε διάφορες χώρες υποδοχής.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σε επικοινωνία με τους φορείς της ομογένειας και προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα ειδικά προς την κατεύθυνση προσέλκυσης Ελλήνων επενδυτών στη χώρα μας.

Οργανώσεις Ελληνισμού της Διασποράς – Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της παρουσίας του Ελληνισμού της Διασποράς στο εξωτερικό αποτελεί η ενίσχυση της δημοκρατικής οργάνωσης των ομογενών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως οι ελληνικές κοινότητες, όπως και οι ομοσπονδίες τους στο εξωτερικό, πρέπει να είναι αυτόνομες από κυβερνητικές, εκκλησιαστικές και κομματικές εξαρτήσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να αποτελούν αυτόνομα κέντρα διατήρησης και προβολής στην περιοχή τους της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού και των εθνικών μας θεμάτων. Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει τις δημοκρατικές οργανώσεις των Ελλήνων του εξωτερικού με συγκεκριμένη πολιτική, της οποίας τα βασικότερα στοιχεία είναι:

* Κατοχύρωση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη λειτουργία των κοινοτήτων.
* Ενίσχυση της διακοινοτικής οργάνωσης των ομογενών για την συσπείρωση τους σε ανώτερα όργανα (ομοσπονδίες – συνομοσπονδίες – ΣΑΕ).

Παράλληλα με τις ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό υπάρχουν και άλλες οργανώσεις των Ελλήνων της Διασποράς. Όλες οι μορφές οργανώσεων χρειάζονται και θέλουν τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας.

Για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)

Το ΣΑΕ σύμφωνα με τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι εισηγητικό, γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό και προπαντός διεκδικητικό όργανο προς την ελληνική Πολιτεία, που παράλληλα υπερασπίζεται και προωθεί τα ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες της Διασποράς, ζητήματα που έχουν σχέση με την ελληνική κυβέρνηση ή τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής.

Το ΣΑΕ και όλες οι περιφερειακές του οργανώσεις θα πρέπει να έχουν βασικό τους στόχο και μέλημα την προώθηση λύσεων στα τόσα προβλήματα που ταλανίζουν τον Ελληνισμό της Διασποράς και που προέρχονται από την ελληνική πραγματικότητα αλλά και τις πολυποίκιλες πραγματικότητες στις χώρες εγκατάστασης των απόδημων Ελλήνων.

Ψήφος για τους Έλληνες της Διασποράς

O ΣΥΡΙΖΑ από θέση αρχής ήταν, είναι και θα είναι υπέρ του να δοθεί το δικαίωμα της ψήφου, στους Έλληνες της Διασποράς τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αλλά με ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλιστούν:

* Το αδιάβλητο της ψήφου.
* Η ισότιμη παρουσία όλων των κομμάτων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων της Διασποράς.

Έχουμε διαμορφώσει μια πρόταση, που μπορεί να εντάξει στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα τον Ελληνισμό της Διασποράς και με την ψήφο του, χωρίς να ανατρέπει δραματικά τη θέληση του Ελληνισμού της ελληνικής επικράτειας.

Στη βάση αυτή προτείνουμε να δημιουργηθεί ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια αποκλειστικά για τους Έλληνες της Διασποράς, από την οποία στις βουλευτικές εκλογές θα εκλέγεται συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών (6-10).

Η ψήφος μπορεί να είναι με κάλπη ή επιστολική.

Παλιννόστηση

Ομαλή ένταξη των παλιννοστούντων Ελλήνων στην ελληνική κοινωνία με κορμό την πολιτιστική και την οικονομική επανένταξη.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων οικονομικής επανένταξης των παλιννοστούντων ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αναγκαία:

* Την ανάπτυξη ενός δικτύου ενημέρωσης για τις πραγματικές δυνατότητες επανένταξης των παλιννοστούντων στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Ελλάδας.
* Την ανάπτυξη ενός προγράμματος επέκτασης της ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, που θα δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού της παλιννόστησης και θα προσαρμόζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των παλιννοστούντων ή προς παλιννόστηση Ελλήνων στις απαιτήσεις αυτής της ανάπτυξης.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό στους πάντες, και ειδικότερα στους Έλληνες της Διασποράς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του από θέση αρχής αντιλαμβάνονται και θέλουν την Ομογένεια συμμέτοχη στις ελληνικές εξελίξεις, να διεκδικεί την ένταξη των δικών της προβλημάτων στην ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή, να μετατρέπεται σε αυθεντικό εκπρόσωπο της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας στο εξωτερικό.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της ώστε να προωθηθούν οι δεσμοί του Ελληνισμού της Διασποράς με την πατρίδα.”