ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
0 comments

Ιδρύθηκαν οι “Πολίτες για την Κρήτη”

by on 22/01/2014
 

ΡΕΘΥΜΝΟ | Έπειτα από πρωτοβουλία μιας ομάδας νέων ανθρώπων, εθελοντών, ολοκληρώθηκε η σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού σκοπού) με την επωνυμία Πολίτες για την Κρήτη.

“Ο νέος αυτόνομος φορέας που δημιουργήθηκε με σύνεση και υπευθυνότητα έχει ως κύριο σκοπό να βοηθήσει να καλυφθεί το κενό που αφορά στην εύρεση / προσέκλυση δωρητών και χορηγών για τη πραγματοποίηση δράσεων μικρής κλίμακας και έργων κοινωφελούς, αναπτυξιακού και πολιτιστικού χαρακτήρα (από πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία, συνδέσμους, μη-κυβερνητικούς και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που εδρεύουν στην Κρήτη)”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ξεκινώντας από τη δημιουργία αυτού του ιστότοπου που θα εμφανίζει διεθνώς όλα τα αιτήματα στον χάρτη της Κρήτης, και συνακόλουθα τις ανάγκες των παραπάνω ενδιαφερόμενων φορέων της Κρήτης, η Πολίτες για την Κρήτη απευθύνεται προς κάθε δωρητή και χορηγό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στους Έλληνες της ομογένειας, καθώς και σε κάθε φιλέλληνα και φίλο της Κρήτης. Στόχος είναι η στήριξη των δράσεών τους, η ενδυνάμωση της συνεργασίας και η δημιουργία μιας σταθερής δομής επικοινωνίας μέσω ενός διαφανούς και ολοκληρωμένου πλαισίου, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης.

Στους στόχους της η Πολίτες για την Κρήτη επιθυμεί επίσης να ενθαρρύνει τη δικτύωση με άλλους αντίστοιχους φορείς εντός και εκτός των εθνικών συνόρων για την πραγματοποίηση και τη συμμετοχή σε κοινωφελείς εθελοντικές δράσεις, την ενίσχυση κάθε προσπάθειας αλληλεγγύης και την προώθηση δράσεων για την διατήρηση της Κρητικής παράδοσης και του πολιτισμού.

Ταυτόχρονα επιδιώκει τη συνεργασία τόσο με περιφερειακές αρχές, δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, όσο και με μέσα ενημέρωσης, οργανισμούς, συμβούλια, συλλόγους και ομοσπονδίες Κρητών εντός και εκτός Ελλάδας.

Όλα τα Μέλη είναι εθελοντές. Σύμφωνα με το καταστατικό της και τη σχετική νομοθεσία (Ν.4019/2011), η Πολίτες για την Κρήτη θα διαθέτει από τα όποια κέρδη της (τυχόν δωρεές, χορηγίες, προγράμματα) το 5% για το σχηματισμό αποθεματικού ώστε να είναι βιώσιμη, και το υπόλοιπο 95% για τις δραστηριότητες, τους μελλοντικά εργαζόμενους, και κυρίως για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Πολίτες για την Κρήτη καταχωρήθηκε επιτυχώς στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Α.Μ.Κ.Ε. Δ00201).

Τη δημιουργία, τη σύσταση και την ίδρυσή της εμπνεύστηκε και υπέγραψε η εξής ομάδα νέων ανθρώπων, εθελοντών:
• Μανώλης Βέργης, ειδικός σύμβουλος διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων
• Μενέλαος Παναγιωτάκης, επιχειρηματίας
• Ιωάννα Βουδούρη, οικονομολόγος
• Αλέξανδρος Καλλέργης, πολ. επιστήμονας
• Γεώργιος Μουστάκας, δικηγόρος
• Άρτεμις Μανουρά, λογιστής
• Χρύσα Στυλιανάκη, διεθνολόγος

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response 

twenty − 17 =