ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
0 comments

Μακρινό και άπιαστο όνειρο ακόμη η “επί γης ειρήνη”

by on 25/12/2013
 

ΣΙΔΝΕΪ | Τα φαινόμενα της διεθνούς βίας, της παντοειδούς εγκληματικότητας και της υλιστικής υστερίας αποτρέπουν την ειλικρινή και θεάρεστη βίωση της χαράς της ενανθρωπίσεως του Θεού, επισημαίνει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Στυλιανός.

Στο μήνυμα αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Εάν, μετά παρέλευσιν τόσων αιώνων, η Ενανθρώπησις του Θεού δεν κατέστησε περισσότερον φιλάνθρωπον τον κόσμον μας, αυτό δεν οφείλεται εις τους μη Χριστιανούς, αλλ’ ίσως περισσότερον εις τους Χριστιανούς, Ανατολής και Δύσεως, των οποίων η όλη διαγωγή όχι μόνον δεν παραδειγματίζει, αλλ’ αντιθέτως προκαλεί, τους μη Χριστιανούς ιδιαιτέρως.

Τόσον ο δημόσιος όσον και ο ιδιωτικός βίος των Χριστιανών, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμησιν, δια τους μη Χριστιανούς, που δικαίως μας ελέγχουν με κριτήριο το Ευαγγέλιο του Χριστού.

Αν λάβωμεν υπ΄ όψιν πόσες “συνθήκες” και πόσα “πρωτόκολλα” ειρήνης έχουν συμφωνηθεί διεθνώς, με πρωτοστάτας λαούς χριστιανικούς, θα ομολογήσωμεν ότι η “επί γης ειρήνη” παραμένει ακόμη όνειρο μακρινό και άπιαστο. Γιατί βεβαίως ειρήνη πραγματική δεν σημαίνει απλώς απουσία πολέμου, αλλά σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου, που είναι εικόνα του αοράτου Θεού. Και λέγοντες “ανθρώπινο πρόσωπο”, το εννοούμε ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκεύματος και ηλικίας.

Με την Γέννησιν του Χριστού, ο Θεός γίνεται πλησίον και ο πλησίον γίνεται Θεός. Κι΄ όλα αυτά όχι βέβαια από τυφλή νομοτέλεια της φύσεως, αλλά από την άμετρον φιλανθρωπίαν και το έλεος του Θεού».

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response 

15 − two =