ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
0 comments

Το ιντερνέτ ενώνει τον απανταχού Ελληνισμό

by on 19/12/2013
 

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | Καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική εξέλιξη της ομογένειας, στην ταυτότητά της και στις σχέσεις της με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό αναμένεται να παίξει το διαδίκτυο. Αυτό αναφέρθηκε στην εκδήλωση Σωκρατικών Διαλόγων για το μέλλον της ομογένειας που οργάνωσε το Κέντρο Διαλόγου του Πανεπιστημίου La Τrobe της Μελβούρνης και με τη διεύθυνση του υποδιευθυντή του Κέντρου Δρ Μιχάλη Μιχαήλ.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των ομιλητών ήταν και η καθηγήτρια Ιστορικών και Φιλοσοφικών Μελετών του πανεπιστημίου Μελβούρνης, Τζόι Δαμούση η οποία επεσήμανε ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο του ιντερνέτ στην δικτύωση του Ελληνισμού σε παγκόσμια κλίμακα.

«Οι συζητήσεις για την ταυτότητα της δεύτερης και τρίτης γενιάς των Ελληνοαυστραλών δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να αναγνωρίζουμε και το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνδέουν πλέον τους ομογενείς με τον χώρο της καταγωγής αλλά και παγκοσμίως και παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουμε και το ιστορικό και πολιτιστικό μας παρελθόν», τόνισε.

Ανάλογη ήταν και η θέση του Τας Σγαρδέλη, προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών: «Το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο που ενώνει τον ελληνισμό και με απεριόριστες δυνατότητες», είπε.

Σημειώνεται ότι στόχος των Σωκρατικών Διαλόγων είναι η αντικειμενική εξέταση και ανάλυση του παρελθόντος του Ελληνισμού της Αυστραλίας, η αξιολόγηση του παρόντος και ο σχεδιασμός μιας κοινής στρατηγικής για το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία παρακαλούθησαν πάνω από 200 άτομα, καλύφθηκαν διάφορα θέματα όπως:

– παρελθόν, παρόν και μέλλον του Ελληνισμού της Αυστραλίας

– ελληνική ταυτότητα στην Αυστραλία, παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωσή της και παράγοντες που προκαλούν τη μετάλλαξή της

– παροικία, προσδιορισμός της παροικίας σε σχέση με τους αυξανόμενους μικτούς γάμους, την ελάχιστη μετανάστευση από την Ελλάδα και την πολιτισμική αποστασιοποίηση των νέων γενεών Ελληνοαυστραλών

– θρησκεία και ελληνική ταυτότητα, είναι η θρησκεία αδιαίρετο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας;

– ελληνική γλώσσα, είναι η γλώσσα αδιαίρετο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας;

– ποιο στοιχείο θα προσδιορίζει μελλοντικά την ελληνική ταυτότητα, η γλώσσα ή η θρησκεία;

– παροικία και Εκκλησία, σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται η Εκκλησία στις ανάγκες των νέων γενεών και ποιες αλλαγές είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη μόνιμης σχέσης αλληλοσεβασμού

– δομές της ελληνικής παροικίας, οι Κοινότητες, οι Ενορίες, οι Εθνικοτοπικοί και άλλοι οργανισμοί της ομογένειας αντανακλούν τις αλλαγές που συντελούνται στον παροικιακό χώρο;

– έχουν οι φορείς αυτοί τους οικονομικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό για τη μετάβαση από το σήμερα στο αύριο

– παροικιακοί οργανισμοί, υπάρχει ή όχι ανάγκη εξορθολογισμού με στόχο την αξιοποίηση νεκρών περιουσιακών στοιχείων και αδρανούς ανθρώπινου δυναμικού;

– παροικιακή ιστορία, ρόλος της ομογένειας στην οικονομική, πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη της Αυστραλίας και βαθμός αναγνώρισης του ρόλου αυτού από την ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία

– το χώρο εργασίας και στον κοινωνικό χώρο

σχέση γεωγραφικού χώρου καταγωγής των Ελλήνων μεταναστών και των προσδοκιών τους από την Αυστραλία

– σχέση των Ελλήνων μεταναστών της Αυστραλίας με τη γενέτειρα, παλιννόστηση.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

Leave a Response 

16 − 10 =