Βυθισμένη στη φτώχεια η ελληνική επαρχία

by TGA Newsroomon 27/02/2014
ΑΘΗΝΑ | Στη φτώχεια έχουν βυθιστεί πολλές περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με στοχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εννέα ελληνικές περιφέρειες βρίσκονταν το 2011 κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το 2011, το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εκπεφρασμένο σε όρους αγοραστικής δύναμης) στην Ελλάδα […]
HELLO!
CONNECT
Crafted by Messinis-Art.com